Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA telefoniski vai e-pastā.

Nodarbinātības valsts aģentūra atbalsta tos, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai kļūt par pašnodarbināto - sniedz konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākumā vari iesaistīties, ja esi Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks, kurš (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):

• ieguvis profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;

• apguvis profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;

• ieguvis profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvis neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pasākuma laikā saņemsi nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, ja aģentūras izraudzīts eksperts sniegs pozitīvu slēdzienu par Tavas biznesa idejas un plāna dzīvotspēju un nepieciešamo Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu, saņemsi:

• konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā;

• komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – EUR 5000 atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;

• mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmo pusgadu) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/komercdarbibas-uzsaksana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki ar atbilstošu izglītību
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jautājumus var uzdot klātienē. NVA darbinieki atbild savas kompetences ietvaros vai novirza pie atbilstoša speciālista atbildes saņemšanai. Jāuzrāda: - Personu apliecinošs dokuments - oriģināls (pase) vai personas apliecība jeb identifikācijas karte - eID.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...