Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai kuģu apkalpes komplektēšanā
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija"
Īss apraksts:
Lai uzsāktu darbību, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanai,  komersantam jāsaņem speciālā atļauja (licence) no VSIA "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra (JA JR). Lai saņemtu licenci, komersants iesniedz JA JR  iesniegumu darbības uszākšanas novērtējumam.                                                                                                                                                                                                    
Vairāk informācijas par darbības uzsākšanas novērtējumu komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā JA tīmekļa vietnē https://www.lja.lv/komersantiem/jurnieku-darbiekartosanas-kompanijam/kompaniju-licencesana-un-uzraudziba
Darbiekārtošanas kompāniju novērtēšanas cenrādis JA tīmekļa vietnē https://www.lja.lv/node/291
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Jūras administrācijas  JR pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniedz Jūrnieku reģistrā iesniegumu ar pievienotiem, MK noteikumos Nr.364 6. pantā minētājiem, dokumentiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jūrnieku reģistrs
Adrese: Katrīnas iela 2A, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67099419
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jr@lja.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
JA JR pārbauda komersanta iesniegtos dokumentus un tajos norādīto informāciju, pārbauda iesniegumā apliecināto informāciju, ja nepieciešams, pieprasa atbildīgajām valsts iestādēm sniegt papildus informāciju. JA JR pieņem lēmumu par licences izsniegšanu. JA JR izsniedz licenci.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jūrnieku reģistrs
Adrese: Katrīnas iela 2A, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67099419
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts jr@lja.lv