Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Lai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veiktu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un nodrošinātu darbinieku apstarošanas kontroli, kā arī lai nodrošinātu individuālo dozimetrisko mērījumu vienotību valstī, saskaņā ar 2013.gada 1.decembra MK noteikumi Nr.1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" 7.pantu LVĢMC nodrošina dozimetru apmaiņu un informē Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru par veikto individuālo dozimetrisko mērījumu rezultātiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jānoslēdz līgums ar LVĢMC, nosūtot pieteikumu līguma sagatavošanai uz klientu.serviss@lvgmc.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc līguma noslēgšanas jāsaņem individuālie dozimetri.
2. Jānodod lietotie individuālie dozimetri LVĢMC mērījumu veikšanai, ievērojot 2013. gada 12. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” 7. pantā noteikto Individuālo dozimetru nomaiņas biežumu.
3. Lai saņemtu dozimetrisko mērījumu rezultātu protokolu - testēšanas pārskatu par veiktajiem mērījumiem, jāsamaksā pakalpojuma maksa.
4. Pēc pieprasījuma individuālo dozimetru maina iespējama arī, izmantojot kurjerpastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Cits 67032620, 67032665.