Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana nekustamā īpašuma vērtētāja reglamentētajā profesijā
Izvēlētā organizācija: Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma vērtētāja reglamentētās profesijas speciālistam, kurš profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ir saņēmis ārvalstīs, ir jāsaņem Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas Vērtētāju sertifikācijas biroja (LĪVA VSB) profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apstiprinājums, lai varētu strādāt Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma vērtētāji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts viena kalendārā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 827 1.Pielikumu "Iesniegums profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai" un nepieciešamos dokumentus Akadēmiskās informācijas centrā (http://www.aic.lv/), samaksājot maksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu – 240 EUR.

Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs (LĪVA VSB), saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Akadēmiskās informācijas centra izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām nekustamā īpašuma vērtētāja profesijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja pretendenta iegūtā izglītība atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam nekustamā īpašuma vērtētāja profesijā, Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs (LĪVA VSB) izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

Ja pretendenta iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam nekustamā īpašuma vērtētāja profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs (LĪVA VSB) izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums- rakstveida eksāmens neatbilstību novēršanai (maksas pakalpojums, maksa 150,00 EUR).

Ja pretendenta iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam nekustamā īpašuma vērtētāja profesijā, Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs (LĪVA VSB) sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību un praksi, kas dos tiesības strādāt par nekustamā īpašuma vērtētāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus