Izrakstu izsniegšana no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti
Izvēlētā organizācija: Varakļānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lietvedība pēc pieprasījumiem izsniedz atkārtotus domes sēžu protokolu izrakstus, kas nepieciešami tiesību pierādīšanai un darījumos. Personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par sevi un mirušajiem radiniekiem vai laulāto. Citai privātpersonai vai publiskai personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par personas datu subjektu, ja no tā saņemta rakstveida atļauja, kā arī likumā noteiktajos gadījumos. Persona, kura pieprasa informāciju, uzrāda datu subjekta rakstveida atļauju un ir atbildīga par tās patiesumu un saņemtās informācijas izmantošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc nepieciešamības
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Izrakstu izsniegšana no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti
Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu  kurā lūdz atkārtoti izsniegt domes, pastāvīgās komitejas vai komisijas sēdes protokola izrakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Varakļānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot pieprasīto informāciju tiek sagatavots un izsniegts dokumenta izraksts pieprasītājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Varakļānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Tālrunis: 64860840
Fakss: 64860840
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki