Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhīvā tiek glabāti akceptēti un saskaņoti skiču projekti, būvprojekti, kas datēti pēc 1944.gada*, inženierkomunikāciju, zemes ierīcības projekti, dokumenti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā. Jebkuram interesentam, norādot pamatojumu un mērķi dokumentu apskatei, ir tiesības iepazīties ar Arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā, ja to neierobežo citi saistošie likumi un noteikumi, izņemot dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.
Kopijas tiek sagatavotas uz iesnieguma pamata, kur norādīts pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, un tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Dokumentu kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums.
* Būvprojekti, kas datēti līdz 1944.gadam, glabājas un ir pieejami Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā, tālrunis 20017505, vairāk informācijas: https://www.arhivi.gov.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pasūtītās kopijas tiek sagatavotas 15 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, elektroniski, pa pastu vai izmantojot e-adresi.Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot iesniegumu tam īpaši paredzētā dokumentu skapī Rīgā, Dzirnavu ielā 140. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu veidlapu un īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: Veidlapa “Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošiem būvniecības dokumentiem” (veidlapaNr. DA_157_v2);
Veidlapa “Iesniegums par arhīva lietas kopijas izgatavošanu” (veidlapa Nr.DA_158_v2);
Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.842 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem"" vienas lapas puses kopijas izgatavošanas izmaksas ir 4,30 EUR (ar PVN).

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV24RIKO0022600022010
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc informācijas saņemšanas par atlasītajiem materiāliem un iepriekšēja pieraksta, ar pieprasītajiem dokumentiem var iepazīties klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – arī pilnvaru), vai uz pieprasījumā norādīto e-pastu vai pasta adresi tiek nosūtītas no arhīva lietas sagatavotās kopijas vai informācija par atlasītajiem materiāliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki