Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā likvidācijas vai reorganizācijas gadījumos
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Maksātnespējas administrators vai likvidators iesniedz iesniegumu par dokumentu nodošanu valsts glabāšanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments
Latvijas Nacionālā arhīva administrācija
Personāla dokumentu valsts arhīvs
2. solis / Glabāšanas vietas saskaņošana
Arhīvs sazinās ar pakalpojuma pieprasītāju, informē par dokumentu nodošanas vietu un saskaņo laikus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Dokumentu nodošana valsts glabāšanā
Pakalpojuma pieprasītājs nogādā nododamos dokumentus uz norādīto arhīva struktūrvienību un nodod valsts glabāšanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Personāla dokumentu valsts arhīvs
Adrese: Ata iela 1, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 22326751
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
4. solis / Nokumentu nodošanas akta un izziņas izsniegšana
Arhīvs sagatavo un uz pieprasītāja norādīto adresi nosūta aktu un izziņu  par dokumentu nodošanu valsts glabāšanā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus