E-pakalpojums "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību"
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā www.latvija.lv ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par fiziskas personas sodāmību, izmatojot attiecīgas datu ievades formas un veicot pakalpojuma apmaksu, izmantojot Swedbankas internetbanku (tuvākā laikā arī citu internetbanku klientiem būs šāda iespēja). Lai elektroniski pieprasītu izziņu, nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Pakalpojums ir aktuāls gadījumos, kad personai šāda izziņa ir nepieciešama iesniegšanai darba devējiem, slēdzot laulības, dodoties strādāt vai studēt uz ārvalstīm, kā arī citās situācijās.
Izziņas tiek sagatavotas latviešu, krievu un angļu valodā vienas līdz piecu darba dienu laikā – atkarībā no pieprasītāja vajadzībām. Elektroniski pieprasīto izziņu var saņemt personīgi (vai ar pilnvarotas personas starpniecību) ierodoties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā vai ierakstītā vēstulē (pieprasījumā norādītājā pasta nodaļā Latvijas Republikas teritorijā)."
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv jāiepazīstas un jāapstiprina pakalpojuma lietošanas nosacījumi, attiecīgajās datu ievades formās jāieraksta fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, nepieciešamais ziņu apjoms, izziņas sagatavošanas steidzamība u.c.informācija. Pēc ievaddatu aizpildīšanas, nepieciešams veikt valsts nodevas un papildpakalpojumu (ja tādi izvēlēti) apmaksu, izmantojot internetbanku. Sīkāka informācija atrodama pakalpojuma lietošanas instrukcijā portālā www.latvija.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene KAC Rīga
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208218
Fakss: 67208219
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumiem Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas” saņemot izziņu personai jāuzrāda pase, izziņas saņēmēja pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara, vecākiem, aizbildņiem, aizgādņiem - attiecīgu statusu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene KAC Rīga
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208218
Fakss: 67208219
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: