Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana no arhīva fondiem (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas lūguma uz iesnieguma pamata, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Pēc personas iesnieguma Daugavpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz vai izsūta atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību pamatojoties uz laulības, dzimšanas, miršanas reģistriem.
• Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai.
• Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem.
• Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem var saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību, ja viņai ir personu apliecinošs dokuments.
• Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts.
• Ja laulība ir šķirta izsniedz izziņu vai izrakstu no reģistra.
• Atkārtotu miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem.
• Valsts nodevas likme par atkārtotu civilstāvokļa akta apliecības izsniegšanu ir 7,00 EUR (noteikta  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības  Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65422575, 65425056
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Daugavpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības  Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65422575, 65425056
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Daugavpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki