Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas lūguma, uz iesnieguma pamata, dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu, kā arī
apstiprina civilstāvokļa aktu reģistrāciju arhīva dokumentu kopijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Personas, par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts, nepilngadīgu personu vecāki, tiešie augšupējie un lejupējie radinieki, citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana: Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; Iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas, vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts