Izziņas no iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: NĪCAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma sniedz izziņu:
- par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā deklarēta Nīcas novada administratīvajā teritorijā;
- par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu,
ja tā deklarēta Nīcas novada administratīvajā
teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta personas klātbūtnē.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšana
Jāaizpilda iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsaraksti
Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jānomaksā valsts nodeva vai uzrāda
dokumentu, kurš apliecina atvieglojumus
no valsts nodevas samaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsaraksti
Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: