Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu maiņa (Ventspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ventspils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana - nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana reģistrā un izsniegtajā apliecībā, papildināšana -  trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Klātiene – persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, vai kuras civilstāvokļa akta reģistri gājuši bojā vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63629490, 28375290
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiki:
P. 9.00 - 12.00 un 13.00-17.00
T. 9.00 - 12.00
P. 9.00 - 12.00
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas iespējas
Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļa, pēc iesnieguma saņemšanas, pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63629490, 28375290
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiki:
P. 9.00 - 12.00 un 13.00-17.00
T. 9.00 - 12.00
P. 9.00 - 12.00
Darba laiki