Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Apliecības nozaudēšanas gadījumā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ievieto sludinājumu par apliecības atzīšanu par nederīgu un gatavo pieprasījumu atkārtotas apliecības izgatavošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
42
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Apliecības nozaudēšanas gadījumā persona iesniedz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā iesniegumu ar lūgumu izgatavot un izsniegt atkārtotu apliecību klātienē vai pa pastu. Iesniegumam jāpievieno nepieciešamie dokumenti vai to kopijas un 2 fotogrāfijas 3x4 cm.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) pase - jāuzrāda oriģināls; 2) iesniegums - jāiesniedz oriģināls; 3) policijas izziņa (ja apliecība atņemta prettiesisku darbību rezultātā) - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Pasts Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
No jauna izgatavoto apliecību persona saņem, ierodoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā iepriekš saskaņotā laikā. Ja pakalpojuma pieprasīšanai tika izmantots pasta sūtījums, personai jāuzrāda visi pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs