Kuģu sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecība vai kuģu sanitārās apstrādes kontroles apliecība kuģim. Atzinuma sagatavošana par kuģu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai garantētu epidemioloģisko drošību uz kuģiem un nepieļautu infekcijas slimību ierosinātāju klātbūtni, reizi sešos mēnešos starptautiskajos ūdeņos peldošiem kuģiem, kā to nosaka Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi, ir jāveic kompetentās institūcijas novērtējums un jāsaņem dokumentāls apliecinājums. Ja beidzies kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības derīguma termiņš, atbildīgā persona (kuģa aģents, kuģa īpašnieks vai cita pilnvarotā persona)  iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu. Veselības inspekcijas speciālists veic kuģa higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā tiek sagatavota kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecība un/vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojuma pieteikumu iesniedz atbildīgā persona (kuģa aģents, kuģa īpašnieks vai cita pilnvarotā persona).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pakalpojuma izpilde veicama 30 kalendāro dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Atbilde tiks nosūtīta e-pakalpojumā norādītajā atbildes saņemšanas veidā.
Nepieciešamie dokumenti:
1. Pieteikums;
2. Kuģa ģenerālā deklarācija  (kopija) vai cits dokuments, kas sniedz vispārējo informāciju par kuģi – nosaukums, karogs, kravas vai pasažieru kuģis, kravnesība utt.;
3. Jūras sanitārā deklarācija.
Ja pieteikums saņemts pirms kuģa ienākšanas ostā, minētie dokumenti tiek saņemti no Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) vai no atbildīgās personas kuģa pienākšanas brīdī.

Šis ir maksas pakalpojums, maksājuma apmērs tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis".
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
VI centrālais birojs Rīgas reģions
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
Centrālais birojs, Rīgas reģions
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildīgā persona pieteikumu iesniedz personīgi, pa faksu, elektroniski vai portālā www.latvija.lv
Pēc kuģa novērtēšanas atbildīgajai personai tiek izsniegta sagatavotā Apliecība, ko paraksta atbilstošās nodaļas vadītājs. Ja kuģis atrodas ostā īslaicīgi, apliecību paraksta higiēnas ārsts, kurš veic novērtējumu.

Atbilstoši Starptautisko vadlīniju prasībām uz kuģa jābūt apzīmogotai un parakstītai Apliecībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
VI centrālais birojs Rīgas reģions
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
Centrālais birojs, Rīgas reģions
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pēc kuģa novērtēšanas tiek sagatavots un klientam elektroniskā  veidā nosūtīts pakalpojuma apmaksas rēķins. Sagatavotais rēķins jāsamaksā 30 dienu laikā no tā saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus