Pašvaldības apbalvojumu piešķiršana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības apbalvojuma piešķiršanai par īpašiem sasniegumiem vai panākumiem var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas. Babītes novada pašvaldība piešķir divu pakāpju apbalvojumus:
• I. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts kādā no piecām kategorijām — kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā un vides attīstībā, par ko apbalvotā persona saņem atzinību un krūšu zīmi (fiziskas personas gadījumā) vai balvu – galda medaļu ar apliecību (juridiskas personas gadījumā) Valsts svētku pasākumā novembrī;
• II. pakāpes apbalvojums var tikt piešķirts īpašos notikumos vai gadījumos, par ko persona saņem Pateicību.
Pieteikt personu apbalvojuma saņemšanai var ikviens atbilstoši “Nolikumam par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem”.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas - Babītes novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji vai Babītes novadā reģistrētie uzņēmumi vai biedrības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
I. pakāpes Apbalvojuma saņēmēji tiek izvērtēti vienu reizi gadā. II.pakāpes apbalvojumi tiek piešķirti pēc nepieciešamības.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1. solis Personas izvirzīšana apbalvojuma saņemšanai
Pretendentus Apbalvojuma saņemšanai var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas individuāli vai kolektīvi (I pakāpes apbalvojumu gadījumā jāievēro izsludinātie pieteikšanās termiņi); pieteikumus (aizpildītu iesnieguma veidlapu I. vai II. pakāpes apbalvojumam) Pašvaldības Administrācijai var iesniegt klātienē, pa pastu, vai, sūtot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@babite.lv
2. solis / 2. solis Apbalvojuma saņemšanas izvērtēšana
I. pakāpes Apbalvojuma saņēmēju – Personu - saraksts tiek izvērtēts Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā un apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu - vienu reizi gadā.
Par II. pakāpes apbalvojuma (Pateicības) piešķiršanu lemj Pašvaldības dome pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus