Apbalvojuma “Jēkabpils Goda pilsonis” piešķiršana (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbalvojums - goda nosaukums “Jēkabpils Goda pilsonis” ir augstākais Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
1. Par sevišķiem nopelniem Jēkabpils pilsētas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā;

2. Kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpilī, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas pilsētas izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”;

3. Jēkabpilī nodarbojušās ar labdarību.

Personām, kurām piešķirts apbalvojums „Jēkabpils Goda pilsonis”, pasniedz krūšu zīmi.

Personai, saņemot apbalvojumu „Jēkabpils Goda pilsonis”, tiek piešķirta naudas summa 500.00 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” var piešķirt arī augstām Latvijas un ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.

Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā 2 personām. Atkārtoti apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” vienai personai nepiešķir. Apbalvojuma “Jēkabpils Goda pilsonis” saņēmušās personas par tiem pašiem nopelniem neapbalvo ar citiem pašvaldības apbalvojumiem.

Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Ierosinājumus apbalvojumu saņemšanai var iesniegt visa kalendārā gada laikā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Jēkabpils pilsētas domes deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotāji - ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas.

Saņemšana:
-Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” pasniedz 18.novembra svētkos.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
https://www.jekabpils.lv/
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus