Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas Sociālais dienests sniedz atbalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem - valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, 100.00 EUR apmērā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuri deklarējuši pamata dzīves vietu Rīgā līdz 1.novembrim.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ja persona pabalstu nav saņemusi attaisnojošu iemeslu dēļ, pēc vēršanās Rīgas Sociālajā dienestā, lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tiek pieņemts 22 daba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju un nosūta uzaicinājumu pabalsta saņemšanai.
Pārējām personām pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja pabalsts tiek saņemts pirmo reizi, tad pabalsta saņēmējam pēc Rīgas Sociālā dienesta uzaicinājuma saņemšanas, Rīgas Sociālajā dienestā jāuzrāda politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinoši dokumenti. Ja persona vēlas pabalstu saņemt ar pārskaitījumu kredītiestādes norēķinu kontā, jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegums, kurā ir norādīts norēķinu konta numurs.
Dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī parakstītus ar drošu elektronisku parastu vai iesūtīt pa pastu.
Sociāla dienesta teritoriālo nodaļu var noskaidrot, zvanot pa tālruni 67105048.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu.
Sarakstus pabalsta izmaksai sagatavo Rīgas Sociālais dienests, sadarbojoties ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi.
Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu, vai pabalstu var saņemt skaidrā naudā Rīgas Sociālajā dienestā (noteiktās pabalsta izmaksas dienās), ja šāds izmaksas veids ir norādīts iesniegumā.
Pabalsta izmaksa skaidrā naudā notiek Avotu ielā 31/2, Rīgā.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pabalsta izmaksa skaidrā naudā
Adrese: Avotu iela 32, Rīga, LV-1009
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: