Krīzes intervences pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Krīzes intervences pakalpojums nodrošina profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzību ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Krīzes intervences pakalpojumu ir tiesības saņemt:
1. Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētām ģimenēm, par kurām bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu, vai bērns/i nogādāti drošā vidē ar policijas aktu.
2. Ģimenēm, kurās ir risks bērnam nonākt ārpusģimenes aprūpē un par kurām ir saņemta informācija no bāriņtiesas, Rīgas pašvaldības policijas vai Rīgas Sociālā dienesta par šādu iespējamo risku.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Rīgas Sociālais dienests, saņemot informāciju no bāriņtiesas vai Rīgas pašvaldības policijas par ģimeni, kurai būtu nepieciešams saņemt krīzes intervences pakalpojumu, sagatavo nosūtījumu krīzes intervences pakalpojuma sniedzējam, kurš 2 dienu laikā apmeklē ģimeni dzīvesvietā un uzsāk pakalpojuma sniegšanu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai ģimene saņemtu krīzes intervences pakalpojumu, par to Rīgas Sociālajā dienestā ir jāsaņem informācija no bāriņtiesas vai Rīgas pašvaldības policijas. Bāriņtiesa vai Rīgas pašvaldības policija zvana Rīgas Sociālajam dienestam un piesaka ģimeni, kurai būtu nepieciešams saņemt krīzes intervences pakalpojumu. Tālrunis informācijai: 67105048
Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, izvērtējot saņemto informāciju par ģimeni, pieņem lēmumu par nosūtījuma izsniegšanu ģimenei krīzes intervences pakalpojuma saņemšanai. Izsniegto nosūtījumu nodod krīzes intervences pakalpojuma sniedzējam, kurš tālāk uzsāk pakalpojuma sniegšanu ģimenes dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
Telefons +37167105048
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Krīzes intervences pakalpojuma saņemšana notiek personas dzīvesvietā.
Krīzes intervences pakalpojuma sniedzēji:
Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Tālrunis: 26682721
Mājas lapas adrese: www.sosbernuciemati.lv
Adrese: Zemitānu laukums 5, Rīga, LV-1006
Darba laiks: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)

Biedrība “Sociālo pakalpojumu attīstības centrs”
Tālrunis: 29405305
Elizabetes iela 31-13, Rīga, LV-1010
Darba laiks: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)

Biedrība “Centrs MARTA”
Tālrunis: 26552981
Mājaslapas adrese: https://marta.lv/lv/
Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009
Darba laiks: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
Maksājumi: Skatīt maksājumus