Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Dienas aprūpes centrā personām ar garīgas veselības traucējumiem tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā invalīdiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus. Pakalpojums tiek sniegts personām no 15 gadu vecuma.

Pakalpojums veicina personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo prasmju un iemaņu attīstību, un nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Pilngadīgām personām pakalpojums tiek piešķirts, ja tām ir noteikts pirmais, otrais vai trešais aprūpes līmenis. Nepilngadīgām personām pakalpojums tiek piešķirts, izvērtējot personas vajadzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu jāveršas  Labklājības pārvaldē  un jāiesniedz:
iesnieguma veidlapa;
jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);
jāiesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
jāiesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67767372
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67767372
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67767372
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki