Pensionāra apliecība
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensionāra apliecība) izsniedz personām, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķīrusi vecuma vai izdienas pensiju. Apliecību var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pieprasīšanu vai jebkurā laikā pēc pensijas piešķiršanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona – vecuma vai izdienas pensijas saņēmējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 darba dienas, ja pensija jau ir piešķirta.
Ja pensionāra apliecība un pensija tiek pieprasītas vienlaikus, tad apliecību izsniedz pēc lēmuma par pensijas piešķiršanu pieņemšanas.
Ja vecuma pensija jau ir piešķirta, tad pensionāra apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad iesniegta fotogrāfija.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pensionāra apliecību var pieprasīt jebkurā VSAA nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Ja pensionāra apliecību pieprasa personas pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvara.

Jāiesniedz pensionāra apliecības saņēmēja fotogrāfija (3x4 cm).

Ja VSAA nodaļā ir pensijas saņēmēja fotogrāfija, tad iesniegumu pensionāra apliecības saņemšanai var iesniegt arī pa pastu vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pieprasot pensionāra apliecību atkārtoti, iesniegumā jānorāda atkārtotas pieprasīšanas pamatojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Balvu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Bauskas klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Cēsu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Parādīt visus...
Pasts Rīgas pilsētas Zemgales klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pensionāra apliecību var saņemt klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru, ja apliecību saņem personas pilnvarotais pārstāvis.

Ja pieprasījums apliecības saņemšanai iesniegts VSAA klātienē, tad apliecību var saņemt arī pa pastu ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Balvu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Bauskas klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Cēsu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Parādīt visus...