Pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Jūrmalā deklarētajiem valsts vecuma pensijas vai izdienas pensijas saņēmējiem pašvaldība piešķir pabalstu 150 eiro apmērā gadā veselības aprūpei. Pabalsts paredzēts, lai senioriem palīdzētu segt ārstniecības izdevumus, izmaksas par medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optiku, un citiem izdevumiem veselības uzturēšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Senioram jābūt deklarētiem Jūrmalā ne mazāk kā gadu, kā arī jābūt spēkā vēl kādam no šiem nosacījumiem:
•saņem Latvijas Republikas (LR) valsts vecuma pensiju;
•saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieteikšanas nav bijuši citi ienākumi;
•sasniegts likumā noteiktais vecums LR valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju.
Termiņš:
Pabalsts tiek izmaksāts viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, senioram jābūt deklarētam Jūrmalā ne mazāk kā gadu, kā arī jābūt spēkā vēl kādam no šiem nosacījumiem:

persona saņem Latvijas Republikas (LR) valsts vecuma pensiju;
saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieteikšanas nav bijuši citi ienākumi;
sasniegts likumā noteiktais vecums LR valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju.
Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem veselības aprūpes izdevumus apliecinošiem dokumentiem – ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtiem čekiem.

Pabalsta saņemšanai senioram vai viņa likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums kopā ar veselības aprūpes izdevumus apliecinošiem dokumentiem.
Iesniegumu var iesniegt, pievienojot čeku oriģinālus:

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 20;
Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, 25. korpuss.
Šobrīd, kad iedzīvotāju apkalpošana notiek attālināti, to var ievietot pastkastītē pie administrācijas vai iestādes ēkas durvīm.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas oficiālo e-pasta adresi pasts@jurmala.lv vai oficiālo elektronisko adresi (pievienojot ieskenētas un ar drošu elektronisko parakstu parakstītas čeku kopijas).
Iesniegumu var nosūtīt pa pastu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 (pievienojot čeku oriģinālus).
Iesniegumu var iesniegt arī Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, ja tur saņemti veselības aprūpes pakalpojumi.
Iesniegumu kopā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem var iesniegt līdz nākamā gada 31. janvārim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Labklājības pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiek pārskaitīts viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža.
Maksājumi: Skatīt maksājumus