Sociālā atbalsta grupas pakalpojumi (Talsu novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmu risināšanas pieredzi.
Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu.
Sociālais dienests nodrošina šādas apmācības:
-Bērnu emocionālā audzināšana,
-Ceļvedis audzinot pusaudzi,
-Sargeņģelis,
-Vardarbības terapijas grupa.
Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā.
Pakalpojums tiek nodrošināts nokomplektējot grupu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jaunie vecāki, pusaudžu vecāki, vardarbību veikušas personas.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus sociālajā dienestā vai pie sociālā darba speciālista sociālā dienesta attālinātajos klientu pieņemšanas punktos atbilstoši personas deklarētajai pamatdzīvesvietai
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klients informāciju par lēmumu saņem sev izvēlētā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Klienta pasta adrese