Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegti ar mērķi novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Vardarbību veikušas pilngadīgas personas.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā.
Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt persona:

-pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;

- par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;

- kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību;

-  kuru vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests, norādot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas veidu (vēlamas individuālas psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības), ja Valsts probācijas dienestā nav pieejama analoģiska programma un Valsts probācijas dienesta amatpersona, sazinoties ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju, ir pārliecinājusies, ka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums pieejams iespējami tuvu personas dzīvesvietai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
pakalpojums tiek nodrošināts konsultāciju veidā.
Pakalpojumu nodrošina iespējami tuvāk dzīvesvietai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus