Asistenta pakalpojums (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojums personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisija izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kurām piešķirts atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kā arī bērni no 5 - 18 gadu vecumam, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas pabalsta nepieciešamību.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz Sociālajā dienestā.
Klientam jāizvēlas asistenta pakalpojuma sniedzējs no sava paziņu loka.
Sociālais dienests ar asistenta pakalpojuma sniedzēju slēdz līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu klientam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai, asistenta pakalpojuma sniedzējam Sociālajā dienestā katra mēneša beigās jāiesniedz atskaie par sniegtā pakalpojuma apjomu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki