Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, ģimenes ārsta izziņa un psihiatra atzinums.
Sociālais dienests veiks personas vides un funkcionālo spēju izvērtējumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra.
Pakalpojumu nodrošina valsts sociālās aprūpes centri.
Maksājumi: Skatīt maksājumus