Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
No psihoaktīvāmvielām atkarīgas pilngadīgas personas.
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums un narkologa atzinums jāiesniedz Sociālajā dienestā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra.
Pakalpojumu sniedz VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Jelgavā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus