Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem (Inčukalna novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pesijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kas strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Pakalpojums saņemams konkrētu saslimšanu gadījumus, par kurām informāciju var sniegt ģimenes vai ārstējošais ārsts.
Pakalpojums saņemams tikai pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa saņemšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pesijas piešķiršanas vecumam).
Personas pēc darbspējīgā vecuma, kas strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Tikai pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa saņemšanas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz izraksts par saņemtu medicīnisko rehabilitāciju.
Sociālais dienests klienta dzīvesvietā veiks klienta funkcionālo spēju novērtējumu.
Personām pēc darbspējīga vecuma, papildus iesniegumā jānorāda darba devējs.
Personām, kuras pakalpojumu pieprasa atkārtoti, iesniegumā jānorāda darbības, kas veiktas, lai uzlabotu savu veselības stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Inčukalna novada Sociālais dienests
Adrese: Atmodas iela 2A, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977466
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Inčukalns, Atmodas iela 2a (tālrunis: 67977466) un
Vangaži, Meža iela 1 (tālrunis: 67995140)
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu nodrošina Sociālās integrācija valsts aģentūra.
Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus