Informācija par faktiski veiktajiem VSAA maksājumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa satur informāciju par pensiju, pabalstu vai atlīdzību, ko Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir izmaksājusi.
Šo izziņu VSAA izsniedz arī gadījumos, kad nepieciešama dokumenta legalizācija, ko veic Ārlietu ministrijas konsulārā amatpersona.
Informācija pieejama par periodu, sākot no 1996. gada 1. janvāra.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē, pa pastu vai oficiālajā elektroniskajā adresē, atbilstoši iesniegumā norādītajam izziņas saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus