Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde, izmantojot pensiju 2. līmeņa kapitālu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pensiju 2. līmeņa dalībnieks, pieprasot valsts vecuma pensiju, 2. līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot mūža pensijas polises iegādei. Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību, kura piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita dalībnieka uzkrāto kapitālu šai apdrošināšanas sabiedrībai.

Pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanu var atlikt līdz 2021. gada 30. novembrim. Ja persona līdz šim datumam nebūs iesniegusi iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par kapitāla izmantošanu mūža pensijas apdrošināšanas polises iegādei, tas tiks pievienots pie valsts vecuma pensijas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona - valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu apdrošināšanas sabiedrībai VSAA veic 10 darba dienu laikā pēc tam, kad mūža pensijas apdrošināšanas līgums ar apdrošināšanas sabiedrību kļuvis neapstrīdams.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāpieprasa valsts vecuma pensija vai jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VSAA e-adrese
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paziņojumu par valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla izmaksas iespējām un  informāciju par mūža pensijas apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanu persona var saņemt:
• klātienē;
• pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...