Speciālā valsts pensija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Speciālo valsts pensiju izmaksā par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja „par” 1990. gada 4. Maija deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” vai 1991. gada 21. augusta konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, un ir kļuvuši par personām ar  invaliditāti vai ir sasnieguši pensijas vecumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bijušais Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāts
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pensiju jāpieprasa no invaliditātes noteikšanas dienas vai dienas, kad sasniegts noteiktais pensionēšanās vecums. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pensijas piešķiršanu vai pārrēķināšanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē  vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pensiju pārskaita saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai piegādā viņa dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Elektroniski
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...