Mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka pensijas kapitāla saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves fakta reģistrācijas, ņemot vērā mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka izteikto izvēli, fondētās pensijas kapitālu:
- pievieno norādītās personas fondētās pensijas kapitālam pēc mirušā pensiju 2 līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienas VSAA;
- izmaksā mantiniekiem Civillikuma noteiktajā kārtībā pēc mantojuma apliecības un iesnieguma saņemšanas VSAA.  Mantinieki var izlemt, vai saņemt šo kapitālu
naudā, pārskaitot to uz norādīto kontu, vai arī pievienot savam 2. līmeņa pensiju kapitālam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
- pievieno norādītās personas fondētās pensijas kapitālam 198 darba dienu laikā;
- izmaksā mantiniekam 24 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu fiziskai vai juridiskai personai ar notāra starpniecību jāiesniedz VSAA adresēts iesniegums mirušā  pensiju 2. līmeņa kapitāla saņemšanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Fiziskas personas iesniegums, ja pievieno mirušā uzkrāto fondētās pensijas kapitālu norādītās personas fondētās pensijas kapitālam, VSAA nav nepieciešams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Zvērināts notārs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu persona var saņemt:
• klātienē;
• pa pastu.

Par mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka kapitāla pievienošanu VSAA informē Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstā.

Mantoto pensiju 2. līmeņa kapitālu VSAA pārskaita mantinieka kredītiestādes kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus