Ģimenes locekļa, citas personas iekļaušana pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums ir nepieciešams ģimenes locekļa vai citas personas iekļaušanai dzīvojamās telpas īres līgumā.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas klientam tiek izsniegts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola. Klientam ar saņemto izrakstu ir jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas nami', lai veiktu attiecīgu ierakstu dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr.1 par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām.
Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA
'Rīgas nami' attiecīgu ierakstu dzīvojamās telpas īres līguma pielikumā Nr.1 par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām veic Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošas vai tās valdījumā esošās dzīvojamās telpas īrnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā un iesniedz iesniegumu vai persona var iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu
Klātienē jāiesniedz iesniegums, uzrādot personas apliecinošu dokumentu vai identifikācijas karti.
Papildus jāuzrāda radniecību pierādoši dokumenti.
Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildus dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē RD Mājokļu un vides departamenta e-adrese
Klātiene
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Telefons +371 67474700
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona departamenta Kancelejā personīgi saņem izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola vai personai tiek nosūtīts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola pa pastu, ja persona iesniegumā ir uzrādījusi savu pasta adresi.
Informāciju par lēmuma pieņemšanu persona saņem pa telefonu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167474700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +371 67474700