Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība 48 stundu laikā sniedz palīdzību, izīrējot tai dzīvojamo telpu, ja lietotā dzīvojamā telpa ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama, un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un iesniedz iesniegumu.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas iesniegums,
- īres līgums vai personas dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinošs dokuments,
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija,
- citi dokumenti, kas apliecina dzīvojamās telpas faktisko stāvokli.
Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus jāuzrāda pase.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā RD Mājokļu un vides departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167474700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un saņem atbildi vai Kanceleja nosūta atbildi pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja
Adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167474700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki