Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām no divu līdz 18 gadu vecumam, kurām ir funkcionāli traucējumi.
Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu bērna likumiskajiem pārstāvjiem, mazināt bērna funkcionāla traucējuma sekas un sekmēt bērna sociālo prasmju attīstību.  
Pakalpojums ietver sociālā atbalsta sniegšanu, audiologopēda un fizioterapeita nodarbības.
Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas no 2 līdz 18 gadu vecumam, kurām ir ierobežotas funkcionēšanas spējas
Termiņš:
Maksimālais termiņš 1. mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. pase;
2. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
3. iesniedz psihiatra atzinumu par bērna psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt bērns ar garīga rakstura traucējumiem.
Persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas Laklājības pārvaldes e-adrese
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67767347
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki