Asistenta pakalpojuma administrēšana
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti sociālās integrācijas iespējas un virzību uz neatkarīgu dzīvi, nodrošinot personām tiesības saņemt asistenta pakalpojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, ja personai ir:

redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.
Asistenta pakalpojums tiek piešķirts pieaugušajiem un bērniem konkrētā stundu apjomā, bet pavadoņa pakalpojumu piešķir bērniem, ja tā indikācijas ir noteikusi VDEĀVK.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Maksimālais termiņš 1. mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju). Iesniegumu paraksta asistents un asistējamā persona.

Pakalpojumu var saņemt klātienē un to nevar pieprasīt elektroniski, jo sociālais darbinieks dienestā veic personas funkcionālo spēju izvērtējumu.

Sociālais dienests lemj, vai pilngadīgai personai pienākas asistenta pakalpojums.
Nepilngadīgai personai
ar īpašas kopšanas indikācijām pienākas 80 stundas mēnesī,
ja VDEĀVK ir noteikusi pavadoņa nepieciešamību bērnam, sociālais dienests piešķir 60 stundas mēnesī.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67806419
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67767372
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis: 67806419
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki