Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām(Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām
Pakalpojuma funkcija ir:
• nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru (1-vietīgas,2-vietīgas, 3-vietīgas un 4-vietīgas istabas);
• sniegt un organizēt medicīnisko aprūpi;
• palīdzēt risināt sociālas problēmas;
• nodrošināt racionālu ēdināšanu, atbilstoši klientu vecumam un veselības stāvoklim;
• nodrošināt ar gadalaikiem piemērotu apģērbu un apaviem, personiskās higiēnas priekšmetiem un līdzekļiem, gultas veļu, gultas piederumiem;
• nodrošināt ar personīgās higiēnas procedūrām: vanna, duša sanitārā telpā, friziera, podolog pakalpojumi, stomatoloģijas pakalpojums.
• nepieciešamības gadījumā nodrošināt klientus ar bezmaksas tehniskajām palīgierīcēm;
• nodrošināt reģistrāciju pie ģimenes ārsta un ja nepieciešams, pie speciālistiem;
• sniegt palīdzību klientiem individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizēt juridisko palīdzību;
• organizēt kultūras pasākumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas: mūzikas, vizuālās mākslas, sporta un rokdarbu nodarbības;
• pēc klientu vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi;
• nodrošināt klientiem iespēju apmeklēt pasākumus, iepirkties veikalā, apmeklēt radiniekus un draugus;
• iespēju robežās iesaistīt klientus savas istabas un Centra teritorijas sakopšanā;
• piedāvāt pastaigas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pensijas vecuma personas un invalīdi, kuriem ir grūtības veikt pašaprūpi un pakalpojuma apjoms pārsniedz apjomu ko var nodrošināt ar aprūpi mājās.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Lai saņemtu pakalpojumu klients vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos un iesniedz šādus dokumentus:
• Iesniegumu
• Ģimenes ārsta izziņu
• Apgādnieku maksātspēju apliecinoši dokumenti
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC) "Eleja"
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC) "Kalnciems"
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC) "Staļģene"
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
1. Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2022.gada 30.marta sēdes Nr.13 lēmumiem 2,3,47, vienas personas uzturēšanās maksa ilgstošas aprūpes institūcijā noteikta:
-SARC "Kalnciems" 28,03 EUR/diennaktī;
-SARC "Eleja" 26,54 EUR/diennaktī;
-SARC "Staļģene" 30,03 EUR/diennaktī.
- SAC "Zemgale":
       -uzturēšanās maksa 27,00 EUR/dienn.
       -uzturēšanās maksa vienviet. istabā 29,00 EUR/dienn.
      
2. Personām, kas ievietotas ar Jelgavas novada sociālā dienesta lēmumu, tiek ieturēta pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts 85% apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
Sociālais darbinieks veic apsekošanu personas, kas pieprasa pakalpojumu, dzīvesvietā un aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.
3. Sociālais darbinieks noskaidro vai klientam ir likumiskie apgādnieki un ja tādi ir, noskaidro apgādnieku maksātspēju pēc Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.”  Ja klientam ir likumiskie apgādnieki, lēmumā tiek norādīts vai tiem ir jāsedz vai tie ir atbrīvoti no pakalpojuma apmaksas.
4. Sociālais darbinieks sastāda lēmuma projektu par pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai.
5. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un  lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai.
6. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju. Klients tiek uzņemts rindā pakalpojuma saņemšanai un rindas kārtībā tiek nodrošināts ar pakalpojumu.
7. Pienākot rindai, tiek izsniegts norīkojums pakalpojuma saņemšanai un sociālais darbinieks vienojas ar klientu par nokļūšanu ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē. Nepieciešamības gadījumā sociālais darbinieks organizē transportu.
8. Ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde sagatavo trīs pusēju līgums ar klientu, klienta apgādnieku un ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādi.
9.Tiek parakstīt līgums un klients tiek uzņemts ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC) "Eleja"
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC) "Kalnciems"
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (SARC) "Staļģene"