Pašvaldības pabalsta piešķiršana aizgādnim par garā slimas rīcības nespējīgas personas aprūpi (Salaspils novads)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldības pabalsta piešķiršana aizgādnim par garā slimas rīcības nespējīgas personas aprūpi 57.00 euro apmērā katru mēnesi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura ir iecelta par aizgādni ar Salaspils novada Bāriņtiesas lēmumu un pilda LR Civillikumā noteiktos pienākumus.
Termiņš:
Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi domes noteiktajos datumos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Aizgādnis iesniedz:
1. Iesniegumu.
2. Bāriņtiesas lēmumu par aizgādniecības nodibināšanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Salaspils novada domes e-adrese
VPVKAC Salaspils novada Salaspils pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīva lēmuma gadījumā pabalstu pārskaita uz personas pieteikumā norādīto kontu kredītiestādē katru mēnesi, negatīva - informē par atteikuma iemesliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus