Nodarbības bērna attīstības veicināšanai- Ģimeņu un bērnu attīstības centrā "Brīnumiņš" (Talsu novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bērna attīstības veicināšanai nodrošina šādus pakalpojumus:
-Montessori individuālās nodarbības;
-Mūzikas individuālās nodarbības;
-Smilšu terapijas individuālās nodarbības;
-Montessori un mūzikas grupu nodarbības;
-Fizioterapeita individuālās nodarbības;
-Ergoterapeita individuālās nodarbības;
-Kanisterapijas grupu nodarbības;
-Kanisterapijas individuālās nodarbības;
-Psihologa konsultācijas;
-Audiologopēda konsultācijas
-Dabas vides estētikas nodarbības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
bērni ar īpašām vajadzībām un jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona ar ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un nepieciešamību pēc pakalpojumu vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Pieejamā finansējuma ietvaros nodarbības apmaksā:
-bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, katra nodarbība tiek apmaksāta 10 (desmit) apmeklējuma reizes;
-pēc 10 (desmit) apmaksātām apmeklējuma reizēm katrai nodarbībai, kas piešķirtas atbilstoši bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, pēc Ģimeņu un bērnu attīstības centra "Brīnumiņš" starpdisciplionārās sapulces lēmuma un ārsta – neirologa slēdziena par nepieciešamību turpināt nodarbības, tiek apmaksātas 10 (desmit) apmeklējuma reizes, katrai nodarbībai, kas minētas starpdisciplionārās sapulces lēmumā un neirologa slēdzienā;
- bērniem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte noteikts neierobežots nodarbību skaits.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informāciju par pakalpojuma piešķiršanu, klients saņem norādītajā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
Klienta pasta adrese
Klienta telefons