Pakalpojums "Aprūpe mājās" (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts kā palīdzība personai mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pers. ar funkc. un garīg. trauc., kam piešķirts trūc./maznodr. pers. statuss; vientuļa pers., kam ienākumi nepārsniedz 75% no attiecīgā gada valstī noteiktās min.mēn. darba algas; bērnam, kuram noteikta invalid. ar smagiem funkc. vai garīg. trauc., kuru audzina 1 vecāks vai aizbildnis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu vai pabalstu, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un:
- uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);
- ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas personas aprūpei;
- iztikas līdzekļu deklarāciju;
- Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk tekstā VDEĀK) izziņu un invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālus), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā