Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirts, ja skolēns apgūst pamata vai vidējo izglītību vispārizglītojošās izglītības iestādēs un viņš aug ģimenē, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Pabalsts EUR 45.00 tiek piešķirts vienu reizi mācību gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu tiesīgas saņemt pašvaldības 25.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.16 minētās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, izglītības iestādes izdota izziņa par personu, kura uzsākusi vai turpina mācības izglītības iestādē, kā arī izdevumus apliecinoši dokumenti par iegādātajiem mācību līdzekļiem.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā