Pabalsti mājoklim (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsti mājoklim konkrētām iedzīvotāju grupām: 1) pabalsts apkures izdevumu segšanai;
2) vienreizējs pabalsts mājokļa remontam; 2) vienreizējs pabalsts mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Atkarībā no pabalsta mājoklim veida, pabalstu tiesīgas saņemt pašvaldības 25.10.2017.
saistošajos noteikumos Nr.16 minētās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš atkarīgs no konkrētās situācijas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: Iesniegums, izziņa par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, īres vai apsaimniekošanas līgums, maksājuma rēķins, pase, iztikas līdzekļu deklarācija.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā