Pabalsts audžuģimenei apģērba vai mīkstā inventāra iegādei vai lietu izsniegšanai (Pārgaujas novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Pārgaujas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts ir paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai - uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei. Pabalsta apmērs bērna uzturam bērnam līdz 7 gadu vecumam ir 215 euro mēnesī; bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam 258 euro mēnesī. Pabalstu par kārtējo mēnesi pašvaldība izmaksā kārtējā mēneša pēdējā darba dienā. Pabalsts saistībā ar apģērba un mīkstā inventāra iegādi bērnam ir 258 euro gadā, no kuriem 129 euro izmaksā piecu darba dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas dienas (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par mēnesi), bet sākot ar septīto ievietošanas mēnesi 21,50 euro mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pabalsts tiek izmaksāts sākot ar līguma noslēgšanas dienu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jānoslēdz Vienošanās ar pašvaldību par bērna uzņemšanu audžuģimenē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada sociālais dienests Plācis
Adrese: "Tautas nams", Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152
Tālrunis: 64132292
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši noslēgtai Vienošanās un iesniegumam, pabalstu var saņemt novada pārvalžu kasēs vai pārskaitīt uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada sociālais dienests Plācis
Adrese: "Tautas nams", Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152
Tālrunis: 64132292
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki