Apbedīšanas pabalsts (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 500 euro. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpība starp 500 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 300 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Termiņš:
Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Dzimtsarakstu nodaļa pieņem vienas darba dienas laikā no saistošo noteikumu 23.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas.

Piešķirtā apbedīšanas pabalsta izmaksu veic trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, kuram pievienota personas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma kopija par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un apņemas veikt vai ir veikusi mirušās personas apbedīšanu. Pabalstu saņem tikai viena persona.

Apbedīšanas pabalsts var tikt pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam, kurš veic mirušās personas apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc personas miršanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa
Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas vieta Kocēnos
Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas vieta Mazsalacā
Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas vieta Rūjienā
Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas vieta Strenčos
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu iestāde pieņem vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus