Pabalsts obligātās izglītības ieguves atbalstam (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušām daudzbērnu ģimenēm par bērnu, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu

Pabalsta apmērs ir 40 eiro, kas tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Piešķirto pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda iesniegums klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) vai jāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums. Iesniegumam jāpievieno izziņa no izglītības iestādes (ja bērns nemācās Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207153, 64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Valmieras novada pašvaldības e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu iestāde pieņem 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Piešķirto pabalstu izsniedz klātienē trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus