Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalsts paredzēts valsts nodevas apmaksai par personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības (eID kartes)) izsniegšanu.

Pabalstu ir tiesības saņemt personai:
1) kurai noteikts trūcīgas personas statuss un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;
2) krīzes situācijā, ja:
• personas deklarētā vai pēdējā deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā,
• tā kāda iemesla dēļ nevar tikt atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi nepārsniedz normatīvos aktos noteikto ienākumu līmeni personas atzīšanai par trūcīgu (128,06 EUR mēnesī),
• tā nevar segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu,
• personu apliecinoša dokuments neesamības dēļ tā nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņemšanai persona Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz:
1) iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu un/vai faktisko dzīvesvietu),
2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

Konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89647.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes norādīto Valsts kases kontu.

Atteikums par pabalsta piešķiršanu tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus