Valsts sociālais pabalsts personai ar invaliditāti, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā vai viņa ģimenes loceklim
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts sociālo pabalstu izmaksā Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kam ir noteikta invaliditāte Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanas dēļ.

Pabalstu izmaksā arī mirušā avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei, pārdzīvojušam laulātajam, vecākiem un mazbērniem, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un visas piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas vai ČAES dalībnieka nāves dienas.

Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

Ja pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā pieprasa mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļi, jāuzrāda:
• P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra izsniegts atzinums, ka dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu,
• mazbērnam, laulātajam vai vecākiem - tiesas spriedums par apgādības fakta konstatāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VSAA e-adrese
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Balvu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Bauskas klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Cēsu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...