Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu 50 eiro apmērā ir tiesības saņemt politiski represētām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā.
Svētku pabalstus piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Politiski represētās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņemšanai no 1. oktobra līdz 30. novembrim Sociālajā dienestā jāiesniedz politiski represētā iesniegums, ko var iesniegt personīgi vai ar citu personu starpniecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrs
Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts, Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja lūguma izņēmuma gadījumā pabalstu nogādā dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus