Pabalsts ārkārtas situācijā (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir personai (ģimenei) ārkārtas situācijas radīto seku pilnīgai vai daļējai novēršanai. Ārkārtas situācija – stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā persona (ģimene) nespēj nodrošināt pamatvajadzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura nonākusi ārkārtas situācijā. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas (ģimenes), kuras ir sasniedzamas un savu dzīvesvietu deklarējušas Babītes novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana: iesniegums, dokumentu kopijas, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā