Pabalsts pārtikas iegādei (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts paredzēts ģimenēm (personām) pamatvajadzību nodrošināšanai - pārtikas iegādei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar zemu ienākumu līmeni, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu un citus pabalstus savu pamatvajadzību nodrošināšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, personu apliecinoši dokumenti, kā arī dokumenti, kas apliecina ģimenes (personas) materiālo stāvokli, iztikas līdzekļu deklarācija.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā