Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam(Gulbenes novada sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valsts noteiktās sociālās garantijas paredzētas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Sociālo garantiju nodrošināšanai bārenim piešķir: 1. vienreizēju pabalstu pastāvīgas dzīves uzsākšanai, divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (218.00 EUR) ; 2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (820,05 EUR); pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā. Lēmumu sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona. Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpes lēmumu pieņēmusi Gulbenes novada bāriņtiesa.
Termiņš:
Lēmumu sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu personai personīgi jāvēršas Sociālajā dienestā vai jāsūta iesniegums pa pastu Dīķa ielā 1, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Sociālais dienests
Adrese: Dīķa iela 1, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64497611, 64497614
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nsd@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada sociālais dienests
Adrese: Dīķa iela 1, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Sociālā dienesta e-adrese
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālā darba speciālists pēc visu dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā sagatavo lēmumu, par to informē iesniedzēju. Sagatavo dokumentus pabalsta izmaksai. Seko līdzi, ikmēneša pabalsta izmaksai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Sociālais dienests
Adrese: Dīķa iela 1, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64497611, 64497614
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nsd@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada sociālais dienests
Adrese: Dīķa iela 1, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma, pabalstu izmaksā audžuģimenes norādītajā bankas kontā. Tiek sekots līdzi ikmēneša pabalsta pārskaitīšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus